vzw REBRON

"Ik wil een steen verleggen in de rivier. En daarvoor moet ik naar de bron: de bijzondere jeugdzorg'". 

Vzw Rebron, opgericht door Nick De Ridder, begeleidt kansarme jongeren in de bijzondere jeugdzorg, op hun weg  naar volwassenheid. 

Via het systeem van buddy coaching worden deze minderjarige jongeren begeleid door ex-gedetineerden. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij de criminele wereld en de gevangenis op een geloofwaardige manier 'de-romantiseren'.

Cruciaal is het moment waarop de jongeren 18 jaar worden en voor de wet en de maatschappij plots 'volwassen' zijn. Van de ene op de andere dag valt de veilige omgeving van de voorziening weg en moeten ze hun plan trekken in de volwassen wereld. In overleg met de opvoeders bereiden onze buddy coaches hen hierop voor.

Samen met partners ontwikkelt vzw Rebron trajecten op maat, waarbij kwetsbare minderjarige jongeren worden begeleid. Er wordt ingezet op hun talenten en ze leren terug geloven in een toekomst en in zichzelf. 

Jouw steun kan het verschil maken! 

Giften kunnen gestort worden op BE88 7310 5791 5641


vzw Rebron
Alle rechten voorbehouden 2023
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!