Geschiedenis

1987

Nick wordt geboren in een kansarm gezin. Zijn moeder is verslaafd aan heroïne, zijn vader aan cocaïne en speed. Amper 6 maand oud belandt hij in een eerste opvangtehuis. De start van vele jaren zonder liefde van zijn ouders.

1991 - 1996

Nick verblijft in internaten en instellingen. Hij bezoekt af en toe zijn vader in de gevangenis. Op zijn negende krijgt zijn vader plots het hoederecht over Nick terug. Ze komen in een kraakpand terecht. 

1997 - 2005

Een jeugd vol agressie, drugs, politie... Nick kent geen liefde. Geen stabiele thuissituatie. Op zijn twaalfde belandt hij in een gesloten voorziening van de bijzondere jeugdzorg. De andere jongeren leiden hem op tot gangster. Ze verheerlijken geweld.

2003

De mama van Nick pleegt zelfmoord. Zijn zus Nathalie wordt opgenomen in een pleeggezin. Nick wordt aan zijn lot overgelaten, bij zijn vader. Hij is 15 jaar en is ondertussen al lang gestopt met school.

2005 - 2016

Als 18-jarige is hij 'volwassen' en moet hij de voorziening verlaten. Hij heeft geen geld, geen thuis, geen vangnet. Om te overleven pleegt hij feiten. Tussen zijn 18de en 20ste belandt Nick vier keer in de gevangenis. Op zijn 20ste is de maat vol en krijgt hij 9 jaar.

2016

In de gevangenis komt Nick tot inkeer. Hij beseft dat hij niet als slecht mens is geboren, maar wel een slecht mens is geworden. Hij krijgt inzicht in zijn persoonlijkheid en ziet een lichtje branden aan het einde van de tunnel. 

2016 - nu

Joyce, de liefde van zijn leven. Haar liefde is als een krachtige rivier die zijn zorgen wegspoelt. Voor haar en de kinderen werkt hij keihard. Nick betaalt de schuld bij zijn slachtoffers af. Maar beseft dat hij het mentale leed nooit zal kunnen vergoeden.

2022

Nick richt vzw Rebron op. Hij wil het 'systeem' veranderen. Vroeg genoeg ingrijpen, zodat jongeren de kans krijgen om het juiste pad te kiezen. Als ervaringsdeskundige heeft hij impact op de jongeren in gesloten instellingen. Die impact wil hij ten goede gebruiken. En dat doet hij met overtuiging. 

vzw Rebron
Alle rechten voorbehouden 2023
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!