Een liefdevol duwtje in de goede richting...

Elk kind heeft liefde nodig. Dat geldt natuurlijk ook - en vooral - voor kinderen in een probleemsituatie. Kinderen die leven in een gesloten voorziening krijgen de nodige zorg, maar er gaapt een kloof tussen het kind en de opvoeder. De opvoeder komt uit 'een andere wereld'. Heeft niet hetzelfde meegemaakt, heeft niet zo'n rugzak.

Daarom geloven we bij vzw Rebron in een aanvullende vertrouwenspersoon. Iemand die een positieve emotie brengt in het leven van het kind. Iemand die liefdevol naar hen luistert. Iemand die dicht bij hen staat, hen begrijpt, weet wat ze meemaken. 

De buddy is een aanvulling op de bestaande werking in de voorziening, die samenwerkt met de opvoeders. De buddy geeft het kind aandacht, liefde, steun. En gaat samen met hem op zoek naar zijn talenten.

Velen denken dat jonge drugdealertjes hopeloze gevallen zijn. Maar vaak zijn dealers net goede ondernemers. Alleen moeten we hen leren om dat ondernemerstalent voor iets anders in te zetten. 

Iedereen heeft talenten. vzw Rebron ondersteunt deze kwetsbare jongeren om hun talenten te ontdekken en te leren gebruiken. En we begeleiden hen intensief om hen te integreren in de maatschappij, via hun talenten. 

Dankzij de rugzak van de ervaringsdeskundige buddy coach voegen we iets toe aan wat de instelling hen reeds brengt. We werken dus samen met onze partners, aanvullend op wat zij al doen. Samen werken we trajecten uit, volledig op maat van de jongere. 

Kinderen die opgroeien in een schrijnende thuissituatie en uiteindelijk in een gesloten voorziening terecht komen, hebben vaak geen goede voorbeelden gezien in hun jonge leven. Ze verheerlijken geweld, kijken op naar het gangsterleven. De gevangenis lijkt voor hen aantrekkelijk: een besloten, gestructureerd leven, zoals ze dit kennen uit de voorziening. Maar dan voor echt, 'the real thing'. 

Met vzw Rebron 'de-romantiseren' we de misdaad en het leven in de gevangenis. Als ervaringsdeskundigen begrijpen we de aantrekkelijkheid ervan. Maar we kennen ook zeer goed de schaduwzijde ervan. Er is niets moois aan het leven achter de tralies. Niets moois aan het schuldgevoel, aan het besef dat je nooit meer kan lijmen wat je hebt stukgemaakt. Maar vooral: niets moois aan een leven zonder liefde

Onze missie

vzw Rebron droomt van een Vlaanderen waar élk kind dat opgroeit in een moeilijke situatie een toekomstperspectief krijgt. 

Via het systeem van buddy coaching wordt er met kwetsbare jongeren gewerkt aan hun talenten en zelfwaardering. Samen ontwikkelen we hun veerkracht, waardoor ze sterker in het leven staan.

We geloven dat we, door vroeg genoeg in te grijpen, jongeren terug op het rechte pad krijgen. Daarmee vermijden we het maken van nieuwe slachtoffers en een hoge kost voor de maatschappij

Bovendien zorgt dit systeem van buddy coaching door ervaringsdeskundigen er ook voor dat                 ex-gedetineerden de kans krijgen om te re-integreren in de maatschappij en tegelijk een zeer zinvolle bijdrage te leveren.  


vzw Rebron
Alle rechten voorbehouden 2023
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!